Ceník revizí plynových zařízení...

  • Cena provozní revize plynového zařízení bytového domu (1x za 3 roky): 150 Kč za každý zkontrolovaný byt s jedním spotřebičem a 190 Kč za každý zkontrolovaný byt s více spotřebiči + 1000 Kč PZ společných prostor a všechny režijní náklady (doprava, vyhotovení revizní zprávy, komunikace s klienty a vyhotovení revizní zprávy). Jedná se o ceny konečné bez dalších navýšení.

 

  • Cena kontroly plynového zařízení bytového domu (každý rok vyjma roku revize): 1000 Kč (PZ společných prostor). Cena zahrnuje všechny režijní náklady včetně dopravy, komunikace s klienty, přípravu a zpracování potřebné dokumentace. Jedná se tak o ceny konečné bez dalších navýšení.

 

  • Cena revize plynového zařízení samostatného bytu (např. po rekonstrukci, pro znovuobnovení dodávky zemního plynu, pokud uživatel bytu nebyl přítomen při revizi plynu a musí si ji zajistit svépomocí atd.): od 500 Kč do 1000 Kč dle vzdálenosti, časové náročnosti a počtu spotřebičů. Cena zahrnuje všechny režijní náklady včetně dopravy, komunikace s klienty, přípravu a zpracování potřebné dokumentace. Jedná se tak o ceny konečné bez dalších navýšení.