Provádění revizí a kontrol plynu

Revizní technik rozvodu plynoinstalace, revize a kontroly plynu a zařízení.

Potřebujete revizi plynu nebo jen chcete mít jistotu, aby Váš rozvod plynu nebo provoz Vašich plynových spotřebičů byl bezpečný a spolehlivý?.......Pak jste na správném místě.

Provádíme revize plynu v regionu Ostrava a Karviná.

 

 Kontroly a revize plynových zařízení napomáhají předcházení případným požárům, poškození zdraví a dalším škodám, tím, že včas odhalí závady a provozní nedostatky na plynovém zařízení.

Zajišťujeme pro Vás:

  • Periodické provozní revize v bytových budovách, rodinných domech a provozovnách.
  • Revize a tlakové zkoušky za účelem obnovení dodávky plynu (instalace nového plynoměru).
  • Výchozí revize na nově instalovaných plynovodech a spotřebičích.

Zákon o revizích:

Povinnost provádět periodické provozní revize a kontroly plynového zařízení vyplývá z vyhlášky ČBÚ a ČÚBP č.85/1978 Sb. a to v následujících intervalech:

  • Revize plynového spotřebiče (kotel, sporák, apod.): 1x za rok
  • Kontrola plynových rozvodů: 1x za rok
  • Provozní revize plynových rozvodů: 1x za 3 roky