Ceník

Cena revize plynového zařízení samostatného bytu
 • Např. po rekonstrukci, pro znovuobnovení dodávky zemního plynu, pokud uživatel bytu nebyl přítomen při revizi plynu a musí si ji zajistit svépomocí atd.
 • Od 1000 Kč dle vzdálenosti, časové náročnosti a počtu spotřebičů.
 • Cena zahrnuje všechny režijní náklady včetně dopravy, komunikace s klienty, přípravu a zpracování potřebné dokumentace.
 • Jedná se tak o ceny konečné bez dalších navýšení.
Cena tlakové zkoušky
 • Nově provedené plynovody a vždy po demontáži plynoměru nebo v případě nepoužívaného plynovodu víc než 6 měsíců.
 • Cena od 500 Kč
 • Cena zahrnuje všechny režijní náklady včetně dopravy, komunikace s klienty, přípravu a zpracování potřebné dokumentace.
 • Jedná se tak o ceny konečné bez dalších navýšení.
Cena revize nebo kontroly bytového domu – hromadné
 • (1x za 3 roky)
 • Od 500 Kč za každý zkontrolovaný byt
 • +1000 Kč PZ společných prostor a všechny režijní náklady (doprava, vyhotovení revizní zprávy, komunikace s klienty a vyhotovení revizní zprávy).
 • Jedná se o ceny konečné bez dalších navýšení.